Popular Products

Recent Products

Insert

8 10 99
Insert

Sandwik

8 10 99
Sandwik

Mãnh phay Bác Giác 8 cạnh Thương hiệu  Pramet 

Mảnh phay

Mảnh phay

8 10 99
Mãnh phay Bác Giác 8 cạnh
Thương hiệu Pramet 

Dao ngón phi 7 Cán 8 Dao phay ngón hợp kim 3 me mới 100% của hãng Guhring - xuất xứ CHLB Đức .

Dao Ngón

Dao Ngón

8 10 99
Dao ngón phi 7 Cán 8
Dao phay ngón hợp kim 3 me mới 100% của hãng Guhring - xuất xứ CHLB Đức .

mũi khoan siêu tốc

Mũi Khoan Siêu Tốc

Mũi Khoan Siêu Tốc

8 10 99
mũi khoan siêu tốc

Mũi khoan

Mũi khoan

Mũi khoan

8 10 99
Mũi khoan