Dao ngón phi 7 Cán 8 Dao phay ngón hợp kim 3 me mới 100% của hãng Guhring - xuất xứ CHLB Đức .

Dao Ngón

Dao Ngón

Dao Ngón

8 10 99
Dao ngón phi 7 Cán 8
Dao phay ngón hợp kim 3 me mới 100% của hãng Guhring - xuất xứ CHLB Đức .

0 nhận xét: